Avakuva

Conviso OÜ on ehituse omanikke abistav ja nende huve kaitsev konsultatsioonibüroo.

Meie klientideks võivad olla kõik, kellel on vajadus täita ehituse tellija ülesandeid ning oma organisatsioonis ei piisa selleks ressurssi või kompetentsi.

Oleme omanikule partneriks ehitusprojekti läbiviimisel, olles sõltumatud projekteerijatest, ehitustööde teostajatest ja materjalitarnijatest, tagades ehitusprojekti kõikides faasides tellija huvide esindamise ning üldtunnustatud professionaalsete reeglite järgimise.

Juhindume oma töös ja tegemistes insenerieetikast, olles oma insenerikutse taotlemise kaudu heaks kiitnud "Inseneride kutse-eetika ja käitumiskoodeksi".