Meie peamised teenused on ehituse projektijuhtimine ja omanikujärelevalve

Lisaks peamistele teenustele  pakume oma klientidele järgnevat:

  • Ehitushanke peanõustaja
  • Projekteerimisprotsessi juhtimine
  • Ehitusprotsessi juhtimine
  • Ehitusprojektide (projektdokumentatsiooni) ekspertiisid
  • Ehitiste ekspertiisid
  • Ehitiste tehnilise seisukorra hinnangud ehk tehnilised auditid

Eeltoodud põhilisi teenuseid võib lähtuvalt tellija vajadustest erinevalt grupeerida või jagada.

Lisaks eesti keelele võime teenuseid osutada ka inglise, soome või vene keeles.