Anti Kruutmann

Ametinimetus Projektijuht
Haridus TTK 2011, rakenduskõrgharidus, Hoonete ehituse eriala 4a õppekava.
Kutsenimetus Alates 2015 aastast omab kutset Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7.
Töökogemused Conviso OÜ-s töötab alates 2011 aastast.
Erialaliidud Alates 2011 aastast Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) liige.