Hillar Valgma

Ametinimetus Projektijuhi abi
Haridus TTÜ 1997-2002, lõpetamata, omandatud 100 AP 160-st.

Ehitustehnika eriala 4a õppekava.

Töökogemused Aastatel 2000 – 2006 töötanud mitmetes ehitusettevõtetes objektiinsenerina ja objektijuhina.

Conviso OÜ-s töötab alates 2007 aastast.