Riho Oras

Ametinimetus vanemkonsultant, projektijuht
Haridus PI 1976, diplomeeritud ehitusinsener
Tööstus- ja tsiviilehituse eriala 5a õppekava.
TPI 1984, tehnikateaduste kandidaat,
3a aspirantuur ehituskonstruktsioonide erialal,
dissertatsioon teemal „Telk-vantkonstruktsioonide staatiline töötamine, arvutamine ja konstrueerimine“.
Kutsenimetus Alates 1998 aastast omab kutset Volitatud ehitusinsener.
Töökogemused Aastatel 1976 – 1977 PI EKE Projekt ehituskonstruktor.

1977 – 1979 roodukomandöri asetäitja NSVL laevastiku ehitusvägedes.
1979 – 1992 töötanud erinevatel ametikohtadel Tallinna Polütehnilises Instituudis (TPI): õppejõuna, ehitusteaduskonna prodekaanina ja ehituskonstruktsioonide kateedri juhatajana.
Alates 1992 töötanud ehitustellija-konsultandina ja omanikujärelevalvena ning ehituskonstruktsioonide eksperdina.
Erialaliidud 1991 aastast Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) liige. 1994 – 2001 EEL volikogu liige.

2005 aastast Soome Betooniühingu (BY) liige.
2001-2006 Eesti Inseneride Liidu president.
Ühiskondlik tegevus Eesti insenerikutsete süsteemi väljatöötamine aastatel 1996-2006.

2003 aastast Eesti Akrediteerimiskeskuse Tehnikakatsete komitee esimees.
2010 Arhitektuuri ja ehituse õppekavade üleminekuhindamine Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamiskomisjoni koosseisus.