Meie tehtud tööd – Infrastruktuuri rajatised

 • 2007<br>
DSV Transpordi AS parkla ehitus<br>
Pärnu mnt 535, Saku vald, Harjumaa<br>
Ehitamise ettevalmistamine ja juhtimine tellija esindajana ning omanikujärelevalve<br>
Tellija: DSV Transpordi AS

  DSV Transpordi AS parkla ehitus

 • 2010<br>
Tuulikuvundamentide tehnilise seisukorra ülevaatused tuuleparkides<br>
Esivere ja Virtsu, Läänemaa<br>
Tellija: Nelja Energia AS

  Tuulikuvundamentide tehnilise seisukorra ülevaatused

 • 2006 - 2007<br>
Ropka tööstuspargi tänavate ja tehnovõrkude I etapp<br>
Tehnika tn, Tartu<br>
Projekteerimise ja ehitamise juhtimine<br>
Tellija: AS Kaupmees Investeeringud

  Ropka tööstuspargi tänavad ja tehnovõrgud

 • 2007<br>
Sopsu-Tooma maaüksuse teed ja tehnovõrgud<br>
Sopsu-Tooma tn, Keila<br>
Ehitamise ettevalmistamine ja juhtimine tellija esindajana ning omanikujärelevalve<br>
Tellija: OÜ Marlend Invest

  Sopsu-Tooma teed ja tehnovõrgud